Impilo

Sjava

Sengaze kuf' umntu
Sengaze kuf' umntu
Ngenxa yothando
Yazi akukho lula
Umntu umthande
Ak'tshele uthando luphelile
Kodwa impilo kumele iqhubeke
Yazi akukho lula
Umntu umthande
Ak'tshele uthando luphelile
Kodwa impilo kumele iqhubeke
Kuyok'siza ngani ukumgwaza
Kuyok'siza ngani Ukumdubula
Kuyok'siza ngani Ukumshisa
Kodwa impilo kumele iqhubeke
Kuyok'siza ngani ukumgwaza
Kuyok'siza ngani Ukumdubula
Kuyok'siza ngani Ukumshisa
Kodwa impilo kumele iqhubeke
Song Discussions is protected by U.S. Patent 9401941. Other patents pending.

Lyrics provided by https://damnlyrics.com/