DamnLyrics - The center provides all the lyrics

Kom Kinders Besing - Christiaan Kritzinger     
Page format: Left Center Right
Direct link:
BB code:
Embed:

Kom Kinders Besing Lyrics


1. KOM, KINDERS, BESING
MET 'N VROLIKE STEM
DIE WONDER VAN GOD,
IN DIE STAD BETLEHEM,
WANT DAAR IS DIE HEILAND
GEBORE, DIè NAG,
DIE HOOP VAN DIE WêRELD,
DEUR EEUE VERWAG.
2. GERINGE KLEIN DORPIE
IN DUISTER GEHUL,
'N HEILSWOORD IS DEUR
DI` GEBOORTE VERVUL:
DIE LIG VAN DIE WêRELD,
DIE GOD'LIKE KIND,
IS JESUS IN WIE ONS
DIE SALIGHEID VIND !

3. IN NEEDRIGE KRIP
WAS SY BEDJIE BEREI -
DIE KIND WAT DIE HARTE
VAN ALMAL VERBLY:
OMHOOG, UIT DIE HEMEL,
SING ENGELE EER,
DIE HERDERS EN WYSES
KOM KNIEL VOOR HOM NEER.
4. ONS BRING SOOS DIE HERDERS
EN ENGELE WEER
AAN HOM ALLE HULDE,
ONS HEILAND EN HEER.
VERLOS VAN DIE SONDE,
BESING ONS TESAAM
DIE ROEM EN DIE EER
VAN SY HEERLIKE NAAM.
5. O VADER, MAAK ONS
DEUR U GEES OOK GETROU,
LAAT ONS DIE GEBOD
VAN DIE LIEFDE ONTHOU
EN HOU ONS GEHOORSAAM,
AAN U STEEDS VERBIND,
GEWY AAN U DIENS
SOOS DIE BETLEHEMSKIND.

Enjoy the lyrics !!!