DamnLyrics - The center provides all the lyrics

Madludlu - Sjava     
Page format: Left Center Right
Direct link:
BB code:
Embed:

Madludlu Lyrics


Sjava - Madludlu lyrics
We' Madluudluu
We' Madludlu eh
we' Madludluuuu
[Hook]
Ayi ngay'sola ngokuhlukana nawe
Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume
kunokuthi ngiphume ngihambe
Kunzima la ngaphandle othandweni
z'yabuya
Wawungcono wena sthandwa sami
Ngyak'cela buya
[Chorus]
We' Madludlu (ngixolele)
We' Madluuudlu (ngyak'khumbula)
We' Madludluu (ngixolele)
We' Madludluu (ngixolele)
Ngisak'thanda

[Verse 2]
Uthando lwakho nempatho yakho,
ayiphumi, ayilibaleki
Ngabe nginamanga mangithi
imfudumalo yakho makubanda
ayikhumbuleki
Isikhala owasishiya enhlizweni yami
bazamile ayi as'valeki
Angisayikhulumi eyobuhle bakho awu
phela leyo ayichazeki
Bekuthi izinto mazibheda kunzima
uwe obungiduduza
Wawungazi, bothi soba’right ilanga
lizophuma
Ngoba ungibuyisela endleleni
sthandwa sami uma ngiduka
Ngyawakhumbula amagama akho
mhla ngikushiya uthi ngzokukhumbula
Sekungificile ukuhlupheka isimo
engikuso sthandwa asinambitheki
Ebsuku ayi ak’laleki
Ngisho ukudla nakho akungeni
Thinking about the good times we
haaaad mina nawe
Thinking about the good times we had
mina nawe
[Lyrics from: http://www.lyrics.az/
sjava/-/madludlu.html]
[Hook]
Ayi ngay'sola ngokuhlukana nawe
Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume
kunokuthi ngiphume ngihambe
Kunzima la ngaphandle othandweni
z'yabuya
Wawungcono wena sthandwa sami
Ngyak'cela buya
[Chorus]
We' Madludlu (ngixolele)
We' Madluuudlu (ngyak'khumbula)
We' Madludluu (ngixolele)
We' Madludluu (ngixolele)
Ngisak'thanda
[Verse 2]
Baqinisile uma bethi you never know
what you have until it’s gone
Ubungithanda ngothando lwangempela
mina angizange ngilubone
Ngathatha uthando lwaakho
Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo
emhlophe
Baqinisile uma bethi you never know
what you have until it’s gone
Ubungithanda ngothando lwangempela
mina angizange ngilubone
Ngathatha uthando lwaakho
mntanomuntu
Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo
emhlophe
Awu mina ngisakuthanda kahle nje’na
Ngisakukhumbula kahle nje
Awu mina ngisakuthanda kahle nje’na
Ngisakukhumbula kahle nje
[Hook]
[Chorus] x 2
Lyrics Submitted by stilo skhalo magolide

Enjoy the lyrics !!!