DamnLyrics - The center provides all the lyrics

Prabhate Ravi Ugta Pahela - Lalita Ghodadra     
Page format: Left Center Right
Direct link:
BB code:
Embed:

Prabhate Ravi Ugta Pahela Lyrics


Parbhate ravi ugta pehla
Jibhaldi jo ram kahe
Prem dhari jo prabhu ne bhaje toh,
jag ma amar naam rahe.
Ram naam no mahima moto,
Shiv sankadik dhyaan dhare.
Meru thaki hoy motu baat toye
Narayan ne naame tare
Parbhate...
Sinh garje jem harana trase
Em ravi uge,() tade,
Purn bhramar kade avinashi,
Kubji na ae taap hare
parbhate...
Koti kalyan fad sooraj ugto,

paap mapdu kyathi rahe
Male jad ganga ma vahe tyare,
Ganga sarkhu thayi vahe.
Parbhate...
Aeras ne sukhdevji jode,
kako karvirla sant ()
Bhane Narsaiyo Ram bhaji lyo,
Aavagaman no phero tade.
Parbhate...
Lyrics Submitted by Vishwa Khatri

Enjoy the lyrics !!!